ประกาศ เลื่อนรับผลการเรียน ม.3 ม.6

ประกาศ เลื่อนรับผลการเรียน ม.3 ม.6 ตามที่โรงเรียนประกาศให้นักเรียนที่จบ ม.3 ม.6 มารับผลการเรียน ระหว่างวันที่ 3 -10 เมษายน 2563 นั้น เนื่องจากสถานการณ์ covid 19 ยังระบาดต่อเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ตั้งแต่ วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563 โรงเรียนขอเลื่อนการรับผลการเรียน ไปอย่างไม่มีกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *