ตำแหน่งฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๖ – ๒๕๕๐ เป็น เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม

สมณศักดิ์

๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระโสภณกาญจนาภรณ์
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชมงคลโมลี ศีลาจารนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี