ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเทพมงคลรังษี ห้องทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเทพมงคลรังษี ห้องทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ให้ผู้ที่มีรายชื่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบคัดเลือกในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 รายงานตัวเพื่อมอบตัวในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบคัดเลือกในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 รายงานตัวเพื่อมอบตัวในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published.