ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนรอบโควต้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

– แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ – แผนการเรียนเตรียมสี่เหล่าทัพ – แผนการเรียนเตรียมพยาบาล – สาธารณสุข- แผนการเรียนวิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์- แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน-ญี่ปุ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published.