ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
รอบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ ๓-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มอบตัวด้วยว่า ม.1

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓รอบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ ๓-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วันมอบตัว ม.1 มอบตัว 12-13 มิย และม.4มอบตัว 14-15 มิย

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดรับสมัครออนไลน์ รอบ 2

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดรับสมัครออนไลน์ รอบ2 จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 สมัครได้ที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/1LptUCLL1EWsRhS1FMjxYT2SJYr0wz6-Bf02i7Hd2Ifsสมัครแล้ว รอ 2-3 นาที สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่https://docs.google.com/spreadsheets/d/15Ii9d4_bFa9TPbPfvwJpystXAJm8T_Of0hHKuguXq_o/edit?usp=sharingหากต้องการแก้ไขข้อมูล ส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงแก้ไขได้ที่นี่https://docs.google.com/forms/d/1_bHQypyDCEnJZ85b_P8iPaV8fa_v60j1DsObm_rXvxAก่อนบันทึกข้อมูลรับสมัคร ให้เข้ากลุ่ม line เพื่อรับข่าวสารการรับสมัครนักเรียน ทาง https://line.me/R/ti/g/8lNwhsXF50

ประกาศ เลื่อนรับผลการเรียน ม.3 ม.6

ประกาศ เลื่อนรับผลการเรียน ม.3 ม.6 ตามที่โรงเรียนประกาศให้นักเรียนที่จบ ม.3 ม.6 มารับผลการเรียน ระหว่างวันที่ 3 -10 เมษายน 2563 นั้น เนื่องจากสถานการณ์ covid 19 ยังระบาดต่อเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ตั้งแต่ วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563 โรงเรียนขอเลื่อนการรับผลการเรียน …

ประกาศโรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศโรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรีเรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จากวันที่ ๒๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และการสอบ จากวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ และการมอบตัว จากวันที่ ๖ – ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ออกไปก่อนจนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่ม https://page.line.me/fzh1698i หรือ โทร …

ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียน การสอบคัดเลือก การมอบตัว

ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียน การสอบคัดเลือก การมอบตัว ๔. ให้เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ และการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ และการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ …