แจ้งกำหนดวันปิด - เปิดภาคเรียน โรงเรียนเทพมงคลรังษี

image: