ทำความรู้จักวุฒิ GED อีกหนึ่งทางเลือกของการศึกษา

ใครเคยได้ยินเรื่องวุฒิ GED มาบ้าง ⁉️
เหมาะมากๆสำหรับ น้องที่ไม่มีเวลาเรียนที่โรงเรียนปกติ
น้องที่เรียนต่างประเทศ เป็นดารานักแสดง เป็นนักกีฬา หรือใครที่เรียน Home school 

GED= General Education Development 
เป็นวุฒิการศึกษานอกระบบโรงเรียนจากสหรัฐอเมริกา
ซึ่งกระทรวงการศึกษาบ้านเรา รับรองวุฒิตัวนี้=วุฒิม.6 เลยด้วย‼️

ดังนั้นน้องสามารถใช้วุฒินี้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้นะครับ
คณะอินเตอร์ในไทยส่วนใหญ่รับวุฒิ GED เกือบทั้งหมด
ยกเว้นคณะแพทย์ที่ยังไม่มีประกาศชัดเจนว่ารับวุฒินี้ 
ดังนั้นถ้าจะเลือกทางนี้ตรวจสอบประกาศจากทางคณะดีๆนะครับ

GED สอบอะไรบ้าง
การสอบ GED จะแบ่งออกเป็น 4 รายวิชา ได้แก่ Reasoning Through Language Arts (RLA), Social Studies, Mathematical Reasoning, และ Science คะแนนเต็มวิชาละ 200 คะแนน น้องๆต้องสอบได้คะแนนวิชาละ 145 คะแนนขึ้นไป จึงจะได้วุฒิ GED นะครับ