คอร์สฟรีภาษาญี่ปุ่นออนไลน์! Marugoto Japanese Online Course

.
ทุกวันนี้เราต่างยอมรับกันว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการทำงาน ไปจนถึงการใช้ชีวิต แต่ในขณะเดียวกันการมีภาษาที่สามก็สำคัญไม่แพ้กัน
.
ภาษาที่สามคือทักษะที่จะช่วยสร้างความได้เปรียบทั้งในการทำงานและการค้นคว้าหาข้อมูล การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดยภาษาที่สามที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันก็มีทั้งภาษาจีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และอื่นๆ
.
ในวันนี้เราจึงนำช่องทางที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ภาษาที่สามกันได้ โดยในครั้งนี้คือภาษาญี่ปุ่น
.
Marugoto Japanese Online Course คือคอร์สเรียนสำหรับเสริมสร้างความสามารถและเพิ่มพูนทักษะทางภาษาญี่ปุ่นแบบครอบคลุมทั้งหมด โดยเปิดให้บริการผ่าน "JF Japanese e-Learning Minato" ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับเรียนภาษาญี่ปุ่นที่บริหารจัดการโดยเจแปนฟาวน์เดชั่น (The Japan Foundation)
.
ซึ่งมีคอร์สเรียนสอนภาษาในหลายระดับตามทักษะของผู้เรียน โดยมีภาษาที่ใช้บรรยายที่หลากหลาย และที่สำคัญยังมีภาษาไทยอีกด้วย!
.
ระดับภาษาญี่ปุ่นของ Marugoto Japanese Online Course จะยึดตามมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของเจแปนฟาวน์เดชั่น (JF Standard) ซึ่งมีตั้งแต่ระดับ A1 (พื้นฐาน) ไล่ไปตามลำดับ
.
โดยในระดับ A1 ซึ่งเป็นพื้นฐานจะมีสอนเป็นภาษาไทย แต่ตั้งแต่ระดับ A2 เป็นต้นไปอาจต้องรอให้แพลตฟอร์มมีการอัพเดทภาษาไทยเพิ่มเข้ามา แต่ก็ยังสามารถเรียนได้ในภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆอยู่
.
ส่วนสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าระดับภาษาญี่ปุ่นของตัวเองอยู่ในระดับไหนก็สามารถเข้าไปทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาได้เลยที่ https://www.marugoto-online.jp/info/level_check_test/…
.
สามารถเลือกคอร์สตามระดับภาษา และลงทะเบียนเริ่มเรียนกันได้เลยที่ https://minato-jf.jp/