ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๔

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๔

ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อในประกาศมารายงานเพื่อทำการมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

image: