ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพมงคลรังษี

ชื่อเรื่อง โพสต์เมื่อ
แนวทางปฏิบัติการยืมเงินราชการ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 8/8/2019
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 (ในเขตพื้นที่) ประจำปีการศึกษา 2562 6/4/2019
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 (สอบคัดเลือก) ประจำปีการศึกษา 2562 6/4/2019
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 3/4/2019
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษเพชรนนทรี แผนการเรียนศักยภาพฟุตบอลและระดับชั้น ม.4 แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษเพชรนนทรี แผนการเตรียมสี่เหล่าทัพ แผนการเรียนเตรียมพยาบาล-สาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 14/3/2019
ประกาศการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนเทพมงคลรังษี ปีการศึกษา 2562 28/1/2019
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งงานรักษาความปลอดภัย 26/11/2018
แจ้งกำหนดวันปิด - เปิดภาคเรียน 26/9/2018
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ประเภทนอกเขตพื้นที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ห้องเพชรนนทรี และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา2561 4/4/2018
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๔ 15/3/2018
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน 2561 19/1/2018
ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะการตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจการ 21/7/2017
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 13/7/2017
ประกาศโรงเรียนเทพมงคลรังษี เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3/7/2017
โรงเรียนเทพมงคลรังษี ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 30/6/2017
ประกาศผลการสอบจัดแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 10/4/2017
ประกาศผลการสอบจัดแผนการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 (update) 4/4/2017
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย 17/3/2017
การนำส่งข้อมูลงานประกันปี 59-60 16/3/2017
ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าห้องเรียนพิเศษ "เพชรนนทรี" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 7/3/2017
การจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบาล การสนั่นสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยวิธีพิเศษ 3/3/2017
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเพื่ิอเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษเพชรนนทรี 2/3/2017
ขอเชิญร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๖๐ และงานมหกรรมสิ่งประดิฐ์นานาชาติฯ 23/1/2017
เรื่อง สอบราคาจ้างการจ้างงาน (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) จ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ 22/11/2016
เรื่อง สอบราคาจ้างการจ้างงาน (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) จ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗ 17/11/2016
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน 13/10/2016
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 2559 10/10/2016
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 3/10/2016
ร่วมตอบแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์ เรื่องการศึกษาแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้กลยุทธ์กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 8/8/2016
โรงเรียนเทพมงคลรังษี ได้รับผลการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับจังหวัด/เขตกรุงเทพมหานคร 18/5/2016
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 update รวมรอบ2 มอบตัววันที่ 25 เม.ย. 2559 6/4/2016
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 update รวมรอบ2 มอบตัววันที่ 25 เมษายน 59 2/4/2016
การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 28/3/2016
ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ "เพรชนนทรี" ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 12/3/2016
ประกาศการจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2559 4/3/2016
รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ Samsung Smart Learning Center ปีที่ 4 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 11 มีนาคม 2559 25/2/2016
ร่วมตอบแบบสอบถามทางออนไลน์ สสวท. เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาหลักสูตร 25/2/2016
การรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 29/1/2016
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ จัดตั้งกัดตั้งกองทุนมูลนิธิ "สมเด็จพระญาณสังวร" เพื่อโรงเรียนวัดเทวสังฆาราม 29/1/2016
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 20/1/2016
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกครูผู้สอนอัตราจ้าง เอกคณิตศาสตร์ 10/11/2015
ข่าวประชาสัมพันธ์ 10/11/2015