ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558 (สอบกุมภาพันธ์ 2559)

 

ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558 (สอบกุมภาพันธ์ 2559)

 

ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558 (สอบกุมภาพันธ์ 2559)

            

 

           ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ รายงานว่า พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดวิชาในการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ซึ่งได้ปรับลดการสอบจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เหลือ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไปนั้น ขณะนี้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ประกาศกำหนดการและตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558 แล้วดังนี้

 

กำหนดการ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558 

ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558 (สอบกุมภาพันธ์ 2559)

(ภาพจาก ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ)

 

ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558

ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558 (สอบกุมภาพันธ์ 2559)

(ภาพจาก ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ)

 

พี่โดมแนะน้อง

            - นักเรียน ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558 ไม่ต้องสมัครสอบ O-NET กับ สทศ. ทั้งนี้ โรงเรียนที่กำลังศึกษาจะเป็นผู้ส่งข้อมูลรายชื่อให้ สทศ. เอง

            - เฉพาะ นักเรียนวุฒิเทียบเท่า ม.6 เช่น ปวช.3 กศน. ที่จะสมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 ต้องมีผลคะแนน O-NET และต้องสมัครสอบ O-NET กับ สทศ. ในระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2558 ผ่านเว็บไซต์ สทศ. (www.niets.or.th)

 

รับตรง-แอดมิชชัน ปีการศึกษา 2559

            – ทำความรู้จัก “ระบบรับตรงร่วมกัน” ปีการศึกษา 2559 และ ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่

            – กำหนดการ GAT/PAT , 9 วิชาสามัญ , ONET และแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่

            – ทปอ. ปรับสัดส่วนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

            – เริ่มปีการศึกษา 2558 กระทรวงศึกษาธิการ และ สทศ. ยืนยัน สทศ. ลดสอบ ONET เหลือ 5 กลุ่มสาระ อีก 3 กลุ่มสาระให้โรงเรียนจัดสอบ คลิกที่นี่