ข้อมูลจำเพาะโรงเรียน

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธรูป ภปร

ตราประจำโรงเรียน

พระมหาพิชัยมงกุฏ ครอบอุมา เหนือชื่อโรงเรียน

ศูนย์รวมจิตใจ

พระเทพมงคลรังษี

อักษรย่อโรงเรียน

ท.ษ.

ปรัชญาโรงเรียน

ลูกหลวงปูดี มีคุณธรรมนำใจ ยิ้มง่ายไหว้งาม

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

นนทรี

สีประจำโรงเรียน   

สีเหลื่อง - ดำ

เพลงประจำโรงเรียน

มาร์ชเทพมงคลรังษี

วันประกาศจัดตั้ง

02 พฤษภาคม 2514