พระเทพมงคลรังษี (ดี พุทธโชติ)

    พระเทพมงคลรังษี มีนามเดิมว่า ดี เอกฉันท์ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๑๖ ตรงกับวันขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา ที่ บ้านทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายเทศ และนางจันทร์ เอกฉันท์ ท่านมีพี่ อีก ๙ คน และทุกคนได้ถึงแก่กรรมไปก่อนแล้ว โดยท่านเป็นคนสุดท้องและเป็นศิษย์ผู้สืบทอดวิชาจากหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว และหลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้ ท่านโดดเด่นทางด้านเมตตามหานิยมดังมีคำขวัญของชาวเมืองกาญจน์ว่า ถ้าเจ้าชู้ต้องวัดเหนือ ถ้าเป็นอ้ายเสือต้องวัดใต้ วัดเหนือก็หมายถึงหลวงปู่ดี วัดเหนือนั่นเอง

 

บรรพชาอุปสมบท

    เมื่ออายุได้ ๑๘ ปี ก็ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดทุ่งสมอ โดยมี สมภาร รอด วัดทุ่งสมอ ซึ่งมีศักดิ์เป็นปู่ของท่าน เป็นผู้บรรพชาให้ บรรพชาได้ ๖ เดือนก็สึกออกมาช่วยบิดามารดาทำนา

    อุปสมบท ณ วัดทุ่งสมอ โดยมี พระครูวิสุทธิรังษี ( หลวงพ่อ ช้าง วัดบ้านทวน ) อำเภอพนมทวน เป็นพระอุปัชฌายะ พระอาจารย์ รอด วัดทุ่งสมอ สมภารวัดทุ่งสมอ และพระใบฏีกา เปลี่ยนวัดใต้ ( ต่อมาได้รับสมณศักดิ์ เป็น พระวิสุทธิรังษี เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายา “ พุทธโชติ ” และได้จำพรรษาอยู่ที่วัด ทุ่งสมอนั้นเอง

 

ตำแหน่งฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๘ - ๒๕๑๐ เป็น เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม

พ.ศ. ๒๔๖๑              เป็น เจ้าคณะอำเภอท่ามะกา

พ.ศ. ๒๔๖๖              เป็น พระอุปัชฌาย์

พ.ศ. ๒๔๖๙              เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ. ๒๔๙๐              เป็น เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี

 

สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๔๕๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูอดุลยสมณกิจ 
๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิสุทธิรังษี ชินศาสนโสภี สังฆปาโมกข์ 
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระมงคลรังษีวิสุทธิ์ พุทธิธรรมคุณาธร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี 
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมงคลรังษี กาญจนบุรีธรรมธัช รัตตัญญูสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี 

 

ประวัติ

หลวงปู่ดี ท่านเกิดเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2416 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บ้านทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นบุตรของคุณพ่อเทศ และคุณแม่จันทร์ เอกฉันท์ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 9 คน ท่านเป็นลูกคนที่ 7 บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อปี พ.ศ. 2434 ณ วัดทุ่งสมอ โดยมีท่านอาจารย์รอดซึ่งมีศักดิ์เป็นปู่ของท่าน เป็นพระอุปัชฌาย์ บวชเป็นสามเณรอยู่เป็นเวลาอยู่ 6 เดือนก็ลาสิกขาบท ต่อมาเมื่อมีอายุครบเกณฑ์จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อปี พ.ศ. 2437 ณ วัดทุ่งสมอ โดยมีพระครูวิสุทธิรังษี (ช้าง) วัดบ้านทวน เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์รอด วัดทุ่งสมอ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ หลังจากนั้นท่านได้เริ่มสร้างวัตถุมงคลที่โด่งดังมีดังนี้

  1. พระบูชา ภปร. กฐินต้น หน้าตัก 9 นิ้ว วัดเทวสังฆาราม ปี 2506

  2. พระบูชา ภปร. กฐินต้น หน้าตัก 5 นิ้ว วัดเทวสังฆาราม ปี 2506 ทองเหลืองรมดำ

  3. รูปหล่อขนาดบูชาหลวงปู่ดี รุ่นแรก ปี 2510 หน้าตักนิ้ว

  4. เหรียญพระพุทธชินราช เนื้อเงินและเนื้อทองแดง

  5. พระกริ่งอุปคุตพุทธโชติ มีเนื้อทองแดงและทองเหลือง

  6. เหรียญหลวงปู่ดี รุ่นแรก ปี 2507 เนื้ออัลปาก้า ฯลฯ

ท่านถึงแก่มรณภาพเมื่อปี พ.ศ. 2510 รวมสิริชนมายุได้ 94 ปี 73 พรรษา

 

ที่มา https://sangkhatikan.com/monk_view.php?ID=14890