เกณฑ์การประกวดการจัดพานดอกไม้และพานธูปเทียน เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

image: