กำหนดการ TCAS63 แบบคร่าวๆ – การสมัครสอบ การสอบ วันประกาศผลสอบ

นแต่ละปีในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมก็ช่วงที่เรียกได้ว่าเป็นมหกรรมการสอบ ของนักเรียนไทยได้เลยทีเดียว โดยเฉพาะนักเรียน ม.6 ที่ต้องสอบทั้งปลายภาคและสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เรามีกำหนดการสมัครสอบ การสอบ ที่น้องๆ ควรรู้ควรรู้ เพื่อจะได้มีเวลาเตรียมตัวให้พร้อมในการสอบให้มากที่สุด

กำหนดการ TCAS63 (แบบคร่าวๆ)

*อ้างอิงจากกำหนดการ TCAS62 : กำหนดการ TCAS62 – การสมัคร การสอบ วันประกาศผลสอบ

การสมัครสอบ TCAS63 ทั้ง 5 รอบ

รอบที่ 1 Portfolio : ธันวาคม 2562
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา : กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท : เมษายน 2563
รอบที่ 4 การรับแบบแอดมิชชัน : พฤษภาคม 2563
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ : พฤษภาคม-มิถุนายน 2563

การสมัครสอบและการสอบ TCAS63

เดือนธันวาคม  2562

– สมัครสอบ GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ
– สมัคร TCAS รอบที่ 1 รอบ Portfolio

เดือนกุมภาพันธ์ 2563

– เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
– สอบ GAT/PAT

เดือนมีนาคม 2563

– สอบ O-NET , สอบวิชาเฉพาะแพทย์, สอบ 9 วิชาสามัญ

เดือนเมษายน 2563

– เปิดรับสมัครรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท

เดือนพฤษภาคม 2563

– สมัครสอบรอบที่ 4 การรับแบบแอดมิชชัน : พฤษภาคม 2563
– สมัครสอบรอบที่ 5 การรับตรงอิสระ : พฤษภาคม-มิถุนายน 2563

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

หมายเหตุ วันที่สอบ TCAS62
GAT/PAT : 23-26 ก.พ. 2562
O-NET (ม.6) : 2-3 มี.ค. 2562
9 วิชาสามัญ : 16-17 มี.ค. 2562