Admin User : Pass :

Number of Office Equipment at [ 10 April ]

ที่ ประเภทครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ จำนวนที่ใช้ได้ จำนวนรอซ่อม จำนวนรอจำหน่าย
1 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล - - -
2 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องโทรสาร - - -
3 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องพิมพ์ดีด - - -
4 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน ตู้นิรภัย - - -
5 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ - - -
6 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องพิมพ์(printer) - - -
7 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล - - -
8 ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนมัธยมศึกษา - - -
9 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์งานผ้าและการตัดเย็บ - - -
10 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องดนตรีไทยชุดใหญ่ มัธยมศึกษา - - -
11 ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเทเบิลเทนนิส - - -
12 ครุภัณฑ์การศึกษา โทรทัศน์สี - - -
13 ครุภัณฑ์การศึกษา วิทยุ - เทป - ซีดี - - -
14 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเล่น ดีวีดี - - -
15 ครุภัณฑ์การศึกษา จานรับสัญญาณดาวเทียม - - -
16 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ LCD - - -
17 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ - - -
18 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องพิมพ์(printer) - - -
19 ครุภัณฑ์การศึกษา คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) - - -
20 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง - - -
21 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกรองน้ำ - - -
22 ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว เครื่องทำน้ำเย็น - - -
23 ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว เครื่องตัดหญ้า - - -
24 ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ - - -
25 ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว ตู้เย็น - - -
26 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสาร 12 ที่นั่ง - - -
27 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถกระบะ - - -

About

พระเทพมงคลรังษี(หลวงปูดี)

     โรงเรียนเทพมงคลรังษีกำเนิดขึ้นด้วยริเริ่มของพระเดชพระคุณ พระเทพมงคลรังษี (ดี พุทธโชติ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเทวสังฆารามและอดีตเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
     โดยพระคุณท่านได้เห็นความยากลำบากและความเดือดร้อนของผู้ปกครองเมื่อเด็กจบชั้นประถมศึกษาแล้วเพราะโรงเรียนประจำจังหวัดอยู่ไกลจากใจกลางชุมชนทั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีอยู่ก็รับเด็กเข้าเรียนได้ไม่หมดพระคุณท่านจึงได้คิดจะให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาในวัดเทวสังฆารามขึ้น จึงได้ดำเนินการในขั้นแรกโดยจัดหาที่ดินที่ติดกับวัดเพื่อเป็นที่ตั้งโรงเรียน และเนื่องจากโรงเรียนการช่างกาญจนบุรีที่ตั้งอยู่ในวัด มีโครงการจะย้ายออกไปตั้งในสถานที่ใหม่ ดังนั้นจึงได้ที่ดินรวมทั้งอาคารต่างๆ เพื่อเป็นที่ตั้งของโรงเรียนมัธยมศึกษาสมเจตนา

อ่านเพิ่มเติม....

Video Clip

โรงเรียนเทพมงคลรังษี

วีดีโอคลิปต่างๆ จัดทำขึ้นจากหลากหลายแหล่งที่มาและหลากหลายผู้ผลิต ทางเว็บมาสเตอร์ได้ทำการรวบรวมคลิปวีดีโอต่างๆขึ้นเพื่ออำนวยความสะแก่ผู้ชมทุกท่านและเป็นการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น

Link University