ศุกร์ 3 เมษายน 2558 ประกาศผลสอบจัดกลุ่มการเรียน ม.4/58
อาทิตย์ 5 เมษายน 2558 จับฉลากและสอบจัดกลุ่มการเรียน ม.1/58
จันทร์ 6 เมษายน 2558 รายงานตัวนักเรียน ม. 4/58
อังคาร 7 เมษายน 2558 รายงานตัวนักเรียน ม.1/58
พุธ 8 เมษายน 2558 มอบตัวนักเรียน ม.1/58
พฤหัสบดี 9 เมษายน 2558 มอบตัวนักเรียน ม.4/58
จันทร์ 20 เมษายน 2558 รับสมัคร ม.1 ม.4 เพิ่มเติม
อังคาร 21 เมษายน 2558 สอบจัดกลุ่มการเรียน ม.1 ม.4 เพิ่มเติม
พฤหัสบดี 7 พฤษภาคม 2558 ลงทะเบียนนักเรียนชั้น ม.2,ม.3
ศุกร์ 8 พฤษภาคม 2558 ลงทะเบียนนักเรียนชั้น ม.5,ม.6
จันทร์ 11 พฤษภาคม 2558 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1
อังคาร 12 พฤษภาคม 2558 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.4
พฤหัสบดี 14 พฤษภาคม 2558 เปิดเรียนEnter Website | เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน
16 ถ.เจ้าขุนเณร ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-1320 | E-mail : thepmk@thaimail.com