<-.-ลูกหลวงปู่ดี-.-มีคุณธรรมนำใจ-.-ยิ้มง่าย-.-ไหว้งาม-.->Enter Website | เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน | thepmk2
16 ถ.เจ้าขุนเณร ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-1320 | E-mail : thepmk2516@gmail.com