นักเรียนคนใดสนใจร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นประสบการณ์และอาจจะมีประโยชน์ในอนาคต
สามารถอ่านรายละเอียดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้เลยครับ !!

[ ภาษาไทย ] -[ สังคมศึกษา ] -[ ภาษาต่างประเทศ ] -[ คณิตศาสตร์ ] -[ วิทยาศาสตร์ ] -[ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ] -[ ศิลปะ ]


เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทพมงคลรังษี | Enter Website Thepmk
16 ถ.เจ้าขุนเณร ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-1320 | E-mail : thepmk@thaimail.com