ปิด[ ปิด ]Enter Website | เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน
16 ถ.เจ้าขุนเณร ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-1320 | E-mail : thepmk@thaimail.com