<-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-ลูกหลวงปู่ดี-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-มีคุณธรรมนำใจ-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-ยิ้มง่าย-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-ไหว้งาม--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.->Enter Website | เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน | thepmk2
16 ถ.เจ้าขุนเณร ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-1320 | E-mail : thepmk2516@gmail.com