ธ สถิต ในใจ ไทยทั้งชาติ
แทบพระบาท น้อมเกล้า เฝ้าขับขาน
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ตราบชั่ว กาลปาวสาน นิรันดร์เทอญ
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะครู-บุคลากร-นักเรียน โรงเรียนเทพมงคลรังษี
เข้าหน้าหลักเทพมงคลรังษี(เก่า) เข้าหน้าหลักเทพมงคลรังษี(ใหม่)
ร่วมแสดงความประทับใจกับ แม่แดง ครูประพิณ ทองดี