Home | หน้าคลังภาพเก่าภาพปี59ภาพปี58ภาพปี57ภาพปี56ภาพปี55ภาพปี54ภาพปี53ภาพปี52    

     
  f คณะครูศึกษาดูงานโรงเรียนวัดวังก์วิเวการามและโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สังขละบุรี 24-25 กันยายน 2559  
  f การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 19 สิงหาคม 2559  
  f พิธีเปิดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม 2559  
  f นักเรียนชั้นม.6ร่วมทำบุญวันพระ 18 สิงหาคม 2559  
  f นายณัฐพล คุ้มกัน ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต 11 สิงหาคม 2559  
  f ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 10 สิงหาคม 2559  
  f ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 2 สิงหาคม 2559  
  f อบรม สะเต็มศึกษา ม.ราชภัฎกาญจนบุรี 23-24 กรกฏาคม 2559  
  f รวมรูปภาพโรงเรียน  
     
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------